Školení

  • Školení o požární ochraně pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance (PO)
  • Školení o bezpečnosti práce pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance (BOZP)
  • Odborná příprava preventivní požární hlídky
  • Odborná příprava preventistů požární ochrany (PO)
  • Školení práce ve výškách
  • Školení zaměstnanců o poskytování první pomoci
  • Školení řidičů referentů
  • Školení jeřábníků
  • Školení vazačů
Powered by Quick.CMS