Požární ochrana

  • Preventivní požární prohlídky
  • Zpracování dokumentace požární ochrany
  • Školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků
  • Školení preventivníchpožárních hlídek / preventistů
  • Jednání s kontrolními orgány
Powered by Quick.CMS