Bezpečnost práce

  • Zpracování dokumentace
  • Školení zaměstanců a vedoucích pracovníků
  • Kontrola pracoviště BOZP
  • Vyhodnocení rizik na pracovišti
  • Šetření pracovních úrazů
  • Jednání s kontrolními orgány
  • Hygiena práce
Powered by Quick.CMS